Salafisme

Geschreven door The Dutch Prepper
Categorie: Blog
op 21 juli 2016
Hits: 1544

Te midden van alle verhalen m.b.t. het extremisme hoorden wij al vaker de term: salafisme. Maar wat is Salafisme nu precies?

Salafisme (ook wel gespeld als salafiyyah of selefie) of athary is een fundamentalistische stroming binnen de soennitische islam. Het woord is afgeleid van het Arabische woord salaf, dat "voorouders", "voorganger", "vroegere generatie" betekent. (Wikipedia)

Onlangs nog hoorde wij over salafisme toen ons het nieuws bereikte dat een organisatie van salafistische moslims een oud roc-gebouw in Rotterdam kocht. Om hier dan vervolgens weer een lesinstituut in te gaan beginnen.

Onder de term salafisme vallen dus een aantal stromingen. Deze stromingen richten zich voornamelijk op de morele heropvoeding en zuivering van de maatschappij en geloofsgemeenschap. 

Er zijn globaal drie fundamentalistische stromingen

  • Politieke salafisme. Deze stroming propageert een grotere politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Deze stroming richt zich op het bereiken van religieus geïnspireerde politiek-maatschappelijke doelen.
  • Apolitieke salafisme. Deze stroming richt zich actief via prediking op het persoonlijke religieuze leven en de afzondering van de niet-islamitische samenleving.
  • Jihadisalafisme. Deze stroming is voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor het huidige en gewelddadige jihadisme. Het Jihadisalafisme onderscheidt zich door en de goedkeuring van het gebruik van geweld tegenover andersgelovigen.